Prije 10 godina za potpis je otvorena Konvencija o kazetnom streljivu (CCM)

Slika /arhiva/iz_medija/croatia-delegation_oslo-599x350_496x290.jpg

CCM spada među najvažnije instrumente međunarodnoga humanitarnog prava. 

Na današnji dan prije 10 godina, 3. prosinca 2008. godine, u Gradskoj vijećnici Osla za potpis je otvorena Konvencija o kazetnom streljivu (Convention on Cluster Munitions - CCM). 

U sljedeća dva dana Konvenciju su potpisale 94 države, među kojima i Republika Hrvatska, koja je od početka aktivno podržavala izradu ovoga međunarodnog sporazuma budući da je i sama bila napadnuta tim oružjem. Hrvatska je tijekom pripremnih sastanaka posebno snažno zagovarala odredbe o zaštiti civilnog stanovništva odnosno obvezu osiguranja adekvatnih programa rehabilitacije i reintegracije stradalih. Osim toga, Hrvatska nikada nije odobravala uporabu kazetnog streljiva i dosljedno je upozoravala na pogubne humanitarne posljedice njegovog korištenja za civilno stanovništvo. Poučena iskustvom iz Domovinskog rata, među prvim je zemljama u jugoistočnoj Europi počela upozoravati na neprihvatljivost ovog oružja. 

Danas CCM ima 104 države stranke i 16 potpisnica, a Srednja Amerika je prva sub-regija na svijetu koja je u potpunosti slobodna od kazetnog streljiva. 34 od 40 država stranaka uništilo je zalihe kazetnog streljiva, što je 98% ukupnih zaliha, a šest od 16 država stranaka očistilo je svoj teritorij od kazetnog streljiva i njegovih ostataka.  

Pisane vijesti