Istaknute teme

Provedba i praćenje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije
Jedna od najvažnijih aktivnosti Ureda za razminiranje je rad na provedbi i praćenju projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije. 
13. Međunarodni simpozij i sajam opreme "Protuminsko djelovanje 2016."
Ured za razminiranje Vlade RH, Hrvatski centar za razminiranje (HCR) i HCR-Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o. (HCR-CTRO) već tradicionalno zajednički organiziraju 13. međunarodni simpozij i sajam opreme „Protuminsko djelovanje 2016.“, koji će se održati u Biogradu, od 26. do 29. travnja 2016. godine.
14. međunarodni simpozij "Protuminsko djelovanje 2017.", Biograd na Moru, 25. - 27. travnja 2017.
Ured za razminiranje, Hrvatski centar za razminiranje (HCR) i HCR - Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o. (HCR-CTRO) tradicionalno organiziraju 14. međunarodni simpozij „Protuminsko djelovanje 2017.“, koji će se održati u Biogradu na Moru, od 25. do 27. travnja 2017. godine.
 
14th International Symposium "Mine Action 2017", 25 - 27 April 2017, Biograd na Moru
The Government Office for Mine Action, Croatian Mine Action Centre and Croatian Mine Action Centre - Centre for Testing, Development and Training Ltd. are traditionally organizing the 14th International Symposium "Mine Action 2017" which will be held from 25 to 27 April 2017 in Biograd na Moru.
Regional Senior Managers' Course on ERW and Mine Action 2017, Croatia, 20 March - 7 April 2017
Confirmation of excellent cooperation between American and Croatian partners.
Međunarodna konferencija u povodu 20. obljetnice stupanja na snagu Ottawske konvencije
Ured za razminiranje, RACVIAC - Središte za sigurnosnu suradnju i Veleposlanstvo Kanade u RH organiziraju međunarodnu konferenciju posvećenu 20. godišnjici Ottawske konvencije.
International Conference on the 20th anniversary of the Anti-Personnel Mine Ban Convention
The Government Office for Mine Action, RACVIAC - Centre for Security Cooperation and Embassy of Canada in the Republic of Croatia are organizing international conference dedicated to the 20th anniversary of the Anti-Personnel Mine Ban Convention.
Poziv za iskaz interesa za premještaj u Ured za razminiranje
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Poziva na web stranici Ureda.
15. međunarodni simpozij "Protuminsko djelovanje 2018."
Ured za razminiranje, Hrvatski centar za razminiranje i Centar za testiranje, razvoj i obuku organiziraju jubilarni 15. međunarodni simpozij „Protuminsko djelovanje 2018.“, koji će se održati u Slanom od 9. do 12. travnja 2018. godine.
15th International Symposium "Mine Action 2018"
Government Office for Mine Action, Croatian Mine Action Centre and Centre for Testing, Development and Training are organizing the 15th International Symposium "Mine Action 2018" which will be held from 9 to 12 April 2018 in Slano. 
Prva pregledna konferencija Konvencije o kazetnom streljivu Dubrovnik, 7. – 11. rujna 2015.
​Prva pregledna konferencija CCM ocijenjena je kao veliki uspjeh, ponajprije zbog dokumenata koji su usvojeni i koji predstavljaju jasan smjer u kojem države žele da se ova važna konvencija razvija u sljedećem petogodišnjem razdoblju.