Prva pregledna konferencija Konvencije o kazetnom streljivu Dubrovnik, 7. – 11. rujna 2015.

Slika /slike/slika 1.jpg

​Prva pregledna konferencija CCM ocijenjena je kao veliki uspjeh, ponajprije zbog dokumenata koji su usvojeni i koji predstavljaju jasan smjer u kojem države žele da se ova važna konvencija razvija u sljedećem petogodišnjem razdoblju.

„Dubrovačka deklaracija“ tako jasno osuđuje svako korištenje kazetnog streljiva, bilo kada i bilo gdje. Ovo je izuzetno važno zbog daljnjeg osnaživanja norme konvencije u svijetu, poglavito imajući u vidu da se korištenje ovog oružja u sukobima nastavlja. Stigmatizacija korištenja oružja kakvo je kazetno streljivo, a koje izaziva teške posljedice u borbi, ali i dugo nakon kraja sukoba, važan je dio šireg konteksta humanitarnog razoružanja za koji se RH predano zalaže.

„Akcijski plan iz Dubrovnika“ predstavlja popis mjera i aktivnosti koje države i svi akteri u protuminskom djelovanju trebaju poduzeti u sljedećih pet godina kako bi osigurali da zalihe kazetnog streljiva budu uništene, područja zagađena njegovim ostacima očišćena i vraćena na uporabu lokalnim zajednicama, a osobe stradale od ovog oružja primjereno zbrinute i uključene u život svojih društava kao njegovi punopravni i jednakovrijedni članovi.

Univerzalna primjena konvencije također je izuzetno važno područje u kojem se očekuje aktivan angažman svih država. Formula je jednostavna – što više država prihvati obveze konvencije, smanjuje se vjerojatnost da će se kazetno streljivo pojaviti kao sredstvo u oružanom sukobu. A to donosi spašene živote, sačuvanu infrastrukturu i razvijene zajednice!


Smisao preglednih konferencija je osigurati periodički uvid u stanje određenoga međunarodnog režima i pružiti preporuke za poboljšanje koje su nužne s obzirom na protok vremena i nove globalne situacije. S obzirom da je CCM prema općoj ocjeni uspješna prošla redovni „remont“, države kao njeni vlasnici i svi ostali zainteresirani dionici, ponajprije strateški partneri kao što su međunarodne organizacije i civilno društvo, imaju priliku razvijati njene potencijale u pravom smjeru.