Šri Lanka pristupila Konvenciji o kazetnom streljivu

Slika /arhiva/iz_medija/sri lanka.jpg

Kazetno streljivo nema mjesta u 21. stoljeću. 

Šri Lanka je postala 103. država stranka Konvencije o kazetnom streljivu (CCM) nakon što je 1. ožujka 2018. u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku položila nacionalnu ratifikacijsku ispravu o pristupanju. 

Šri Lanka ne posjeduje zalihe kazetnog streljiva te ga nikada nije koristila, proizvodila niti izvozila. Važnu ulogu u pristupanju CCM odigralo je civilno društvo u Šri Lanki koje je godinama zagovaralo ovaj potez naglašavajući kako je riječ o nediskriminatornom, nehumanom i zastarjelom oružju koje ne treba imati mjesto u arsenalima modernih oružanih snaga. 

Konvencija će za Šri Lanku stupiti na snagu 1. rujna 2018. nakon čega u južnoj Aziji izvan CCM ostaju još Bangladeš, Butan, Indija, Maldivi, Nepal i Pakistan. 

Republika Hrvatska upućuje iskrene čestitke Šri Lanki na ovom važnom humanom koraku i ujedno poziva druge države koji još nisu ratificirale ili pristupile CCM, da to što prije i bez odlaganja učine.

 

Pisane vijesti