Republici Hrvatskoj odobren zahtjev za produljenje roka razminiranja

Slika /arhiva/iz_medija/IMG_20181203_122319.jpg

Države stranke odobrile su sedmogodišnji rok za dovršetak razminiranja Hrvatske. 

Upravo završeni 17. sastanak država stranaka Ottawske konvencije (17MSP) za Republiku Hrvatsku bio je posebno značajan zbog odobrenja 2. zahtjeva za produljenje roka razminiranja RH, kojim je predviđeno uklanjanje svih poznatih minskih polja do 1. ožujka 2026. godine. Podsjetimo, RH je nakon procjene svih relevantnih aktera u sustavu protuminskog djelovanja da proces razminiranja nije moguće završiti do 1. ožujka 2019., pristupila izradi novoga, 2. zahtjeva te ga je nakon prihvaćanja od strane Vlade Republike Hrvatske, u okviru zadanog roka u ožujku 2018. godine podnijela nadležnim tijelima UN-a u Ženevi. Sam tekst Zahtjeva pripremile su stručne sastavnice hrvatskoga protuminskog sustava - Hrvatski centar za razminiranje (HCR), Ured za razminiranje, Ministarstvo obrane RH (MORH) i Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP). 

Zatraženo produljenje roka razminiranja od 7 godina (1. ožujka 2019. – 1. ožujka 2026.) Vlada RH ocijenila je realnim i ambicioznim budući da kao takvo predstavlja racionalan kompromis između stajališta struke i političke predanosti ostvarenju svijeta bez mina do 2025. Hrvatski zahtjev ocijenjen je dobrim ocjenama, kako od strane Odbora za provedbu članka 5. tako i od strane relevantnih međunarodnih NVO-a i protuminskih operatora. Uz istaknutu kvalitetu i sadržajnost teksta Zahtjeva te transparentnost u pristupu minskom problemu, jasno je da međunarodna zajednica Hrvatsku pozicionira u jednoj zasebnoj klasi što predstavlja i priznanje i obvezu. Ujedno je to najbolja pohvala svim sastavnicama našega protuminskog sustava, a posebno hrvatskim pirotehničarima budući da ljudi čine okosnicu sustava.

Nakon što je u skraćenoj formi prezentiran na početku 17MSP-a, čime je i službeno stavljen državama strankama na razmatranje i potvrđivanje, hrvatski je Zahtjev jednoglasno i bez primjedbi usvojen zadnjeg dana konferencije. 

Hrvatska je za svoj racionalan i argumentiran pristup problematici produljenja roka razminiranja primila pohvale kako od stručnih, radnih tijela UN-a i Konvencije, tako i od država stranaka. Ono što se pak od Hrvatske u predstojećem razdoblju očekuje je ponajprije ispunjavanje viših standarda koji će naknadno predstavljati smjernice i model kojem trebaju težiti i drugi nacionalni sustavi protuminskog djelovanja. 

Relevantni dokumenti vezani uz hrvatsko produljenje roka razminiranja dostupni su na mrežnim stranicama Jedinice za podršku provedbe Ottawske konvencije. 

Pisane vijesti