Godišnjica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Slika /arhiva/iz_medija/132519825_1280x720.jpg

Jednakost i uvažavanje temelj su ljudskih prava. 

U povodu godišnjice Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, želimo podsjetiti kako sve osobe stradale od mina ili eksplozivnih ostataka rata imaju pravo primiti pomoć prilagođenu svojim potrebama.

Broj stradalih od mina i eksplozivnih ostataka rata u stalnom je porastu od 2013. godine dok istodobno opada iznos sredstava namijenjenih pomoći stradalima. Činjenica je pak da se  stradalnici, indirektni stradalnici i osobe s invaliditetom suočavaju s fizičkim, financijskim, pravnim, društvenim i kulturološkim barijerama u pristupu informacijama i uslugama. Navedene se barijere mogu razlikovati ako je žrtva žena ili djevojčica odnosno dječak ili muškarac zbog različitih rodno uvjetovanih obrazaca izolacije, stigmatizacije, diskriminacije te izloženosti siromaštvu.

Važno je pritom razumjeti koncept dualnog pristupa; obaveza provedbe pomoći stradalima koju zastupaju humanitarno-sigurnosne konvencije, treba biti integrirana, odnosno komplementarna, sa širim okvirima održivog razvoja, ljudskih prava i humanitarnih inicijativa. Takav pristup posebno je naglašen u zahtjevu za nediskriminiranjem između osoba s invaliditetom u smislu da nije važno kako je invalidnost nastala u određenom slučaju, već jedina diferencijacija treba biti u medicinskom smislu zbrinjavanja stradale osobe.

Ovdje posebno valja istaknuti područje pomoći osobama stradalima od mina, u kojemu se RH doista profilirala kao jedna od zemalja predvodnica u sustavnom kreiranju novih programa skrbi za stradalnike te kao zagovarateljica nužnosti zaštite civilnog stanovništva od mina. Sustavna pomoć minskim žrtvama, tj. osobama s invaliditetom u Hrvatskoj se provodi kroz sustav zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Nastavno tome, u velikoj mjeri uspjeli smo uspostaviti uspješan model suradnje u stvaranju učinkovitog sustava pomoći stradalima i edukacije o opasnostima od mina, u kojem kvalitetno surađuju vladin i nevladin sektor, a upravo se taj model pokazao kao najbolji način uspješne rehabilitacije i reintegracije stradalih osoba i osoba s invaliditetom općenito.

 

Pisane vijesti