Provedba i praćenje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije

Slika /slike/shutterstock_176740061.jpg

Jedna od najvažnijih aktivnosti Ureda za razminiranje je rad na provedbi i praćenju projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije. 

Potrebno je naglasiti kako je početni stav Europske komisije prema razminiranju bio negativan i razminiranje se smatralo netipičnim troškom projekata financiranih iz fondova Europske unije. Europska komisija promijenila je svoj stav nakon obrazloženja Ureda za razminiranje da je razminiranje osnovni preduvjet ravnopravnog i integriranog razvoja Hrvatske što je izloženo u dokumentu “Concept Note – Mine action and integrated development in the Republic of Croatia”.

U tom je dokumentu  detaljno analizirana minska zagađenost u RH te njezine posljedice na ekonomski, socijalni i politički razvoj zemlje. Zahvaljujući takvom obrazloženju Ureda, razminiranje je prepoznato kao prihvatljiv trošak, odnosno kao preduvjet svih razvojnih projekata sufinanciranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, a koji su vezani uz minski zagađeni prostor.
 

Izrada Partnerskog sporazuma

Ured je aktivno surađivao s Europskom komisijom, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom zaštite okoliša i prirode te drugim institucijama oko uvrštavanja razminiranja u strateške dokumente koja Hrvatska potpisuje s Europskom komisijom.

Posebice treba istaknuti sudjelovanje u izradi Partnerskog sporazuma kojim se utvrđuje nacionalna strategija za korištenje strukturnih fondova te koja čini osnovu za razradu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija(Europski regionalni fond i Kohezijski fond) i Programa ruralnog razvoja (Europski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj).


Operativni program Konkurentnost i kohezija

  • Tijekom izrade Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsku perspektivu 2014. – 2020., Ured je osmislio i izradio Specifični cilj 6.iii.3. „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima“u vidu smanjenja minske zagađenosti za 25% do 2019. godine, u zaštićenim i Natura 2000 područjima.
  • Ured je aktivan član Odbora za praćenje provedbe Operativnog Programa Konkurentnost i kohezija.
  • Funkciju voditelja pripreme projekta Razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita obavlja Vladin Ured za razminiranje. Projekt je vrijedan 300 milijuna kuna, a Ured je vodio pripremu dokumentacije za nadmetanje za izradu studije izvodljivosti i projektne aplikacije. Dokumentacija je objavljena u lipnju 2015. godine, a u srpnju 2015. godine potpisan je ugovor s izvođačem izrade navedenih dokumenata. Izrada studije izvodljivosti trajat će do lipnja 2016. godine. Kontinuirana suradnja s Europskom komisijom omogućila je da se Projektnom timu za pripremu projekta Naturavita dodijeli konzultantski tim JASPERS-a. U rujnu 2015. godine, nakon uspješno odrađenog posjeta predstavnika Europske komisije i JASPERS-a projektnom području, osiguran je nastavak snažne podrške spomenutih institucija.
  • Osim projekta Naturavita, pokrenuti su i postupci pripreme projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u Natura 2000 područjima u Karlovačkoj Županiji“  - Karlovac Karst te projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u Parku prirode Velebit“ – Fearless Velebit.
 

Program ruralnog razvoja

U sklopu programiranja i projektiranja projekata iz Programa za ruralni razvoj Republike Hrvatske 2014. – 2020. osmišljen je Tip Operacije 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj“.  Cilj spomenute operacije je razminirati poljoprivredno zemljište do 2019. godine, a ukupna osigurana sredstva iznose 562,2 milijuna kuna.

U Narodnim novinama broj 42 od 15. travnja 2015. objavljen je javni natječaj za razminiranje poljoprivrednog zemljišta vrijedan 228 milijuna kuna, a sredstva su osigurana iz EU fondova u sklopu operacije 5.2.2. Isto tako, pokrenuti su razgovori o budućim natječajima koji će se objaviti u sklopu Tipa operacije 5.2.2. u vrijednosti od dodatnih 140 milijuna kuna.