Programiranje i projektiranje u sklopu financijskog mehanizma švicarskog doprinosa procesu proširenja EU

Slika /arhiva/iz_medija/IMG_20150527_131044.jpg

Hrvatskoj na raspolaganju ukupno 326.5 milijuna kuna za projekte u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Ured je u prosincu 2014. godine predložio djelatnicima Veleposlanstva Švicarske Konfederacije, švicarskim nadležnim institucijama i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije projekt „Razminiranje i socio-ekonomska rehabilitacija žrtava mina“. U navedenom projektu poslovi razminiranja minski sumnjivih površina u Kotar šumi (Sisačko-moslavačka županija) bit će povezani sa psihološkom i socio-ekonomskom reintegracijom i rehabilitacijom žrtava mina kroz relevantne edukacije. Dokument „Project Outline“ prošao je prvi krug kontrole i odobravanja švicarskih institucija, a njihovom inicijativom proračun projekta povećan je, od početnih 500.000 CHF na 3.530.000 CHF.