Javna nabava

Popis gospodarskih subjekata s kojima Ured za razminiranje ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) obavještavamo da ravnateljica Ureda za razminiranje ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Ured kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona.


Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma

Plan nabave Ureda za razminiranje za 2017. godinu

Plana nabave Ureda za razminiranje za 2017. godinu- izmjene