Protuminsko djelovanje

Protuminsko djelovanje uključuje sve aktivnosti kojima je cilj smanjiti i spriječiti negativne posljedice zagađenosti minama te eksplozivnim ostacima rata aopćenito. 
 

Cilj protuminskog djelovanja je osigurati siguran životni prostor, u kojem obnova ratom zahvaćenih područja omogućuje gospodarski razvoj i povratak u normalan život.

Osim razminiranja, protuminsko djelovanje odnosi se i na rehabilitaciju i društveno-ekonomsku reintegraciju žrtava mina, edukaciju o opasnostima od mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava te odgovarajuće postupke prilikom njihovog pohranjivanja i uništavanja, kako u vojnim zalihama, tako i kad se pronađu u prirodi.

U prosincu 1997. Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju o zabrani uporabe, proizvodnje, uvoza, izvoza i skladištenja protupješačkih mina (Ottawska konvencija) koju je Hrvatski sabor ratificirao 24. travnja 1998. godine.

Protuminsko djelovanje sastoji se od sljedećih aktivnosti:

1. Humanitarno razminiranje koje se odnosi na sve aktivnosti koje rezultiraju uklanjanjem mina i NUS-a.

2. Edukacija i senzibilizacija javnosti je proces kojem je cilj podizanje razine svijesti o opasnosti od mina i NUS-a educiranjem javnosti kroz formalne i neformalne načine o sigurnom ponašanju u rizičnim područjima.

3. Pomoć žrtvama mina, rehabilitacija i reintegracija osigurava pomoć i podršku žrtvama s ciljem smanjenja kratkoročne i dugoročne zdravstvene i psihološke traume, što je i moralna i zakonska obveza. U kontekstu pomoći žrtvama mina izraz žrtva uključuje i onoga tko je ozlijeđen, ali i one koji su ovisili i/ili ovise o stradalom.

4. Uništavanje zaliha – Republika Hrvatska 2002. godine ispunila je svoju obavezu prema Ottawskoj konvenciji uništenjem uskladištenih zaliha protupješačkih mina.

5. Promicanje/zagovaranje podrazumijeva kontakte Republike Hrvatske, kao i drugih država stranaka Ottawske konvencije, s tijelima država koje ju nisu usvojile, kako bi ju potpisale i ratificirale ili se barem obvezale da će postupati u skladu s njenim načelima.