Djelatnici (ustroj)

Ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja

Hrvoje Debač
E-mail: hrvoje.debac@mine.vlada.hr

Telefon: 01/6303-990


Boris Jurić
administrativni tajnik
E-mail: info@mine.vlada.hr; boris.juric@mine.vlada.hr
Telefon: 01/6303-990


Nives Barilić, viša stručna referentica
E-mail: nives.barilic@mine.vlada.hr 
Telefon: 01/6303-991


Sandra Zeljko, administrativna referentica
E-mail: sandra.zeljko@mine.vlada.hr
Telefon: 01/6303-990