Ustrojstvo

Ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja

Hrvoje Debač
e-mail: hrvoje.debac@mine.vlada.hr

telefon: 01/6303-990


Boris Jurić
administrativni tajnik
e-mail: info@mine.vlada.hr ; boris.juric@mine.vlada.hr
telefon: 01/6303-990
 

Nives Barilić, viša stručna referentica
e-mail: nives.barilic@mine.vlada.hr 
telefon: 01/6303-991


Sandra Zeljko, administrativna referentica
e-mail: sandra.zeljko@mine.vlada.hr
telefon: 01/6303-990