Ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ureda

Hrvoje Debač

 • rođen 1. svibnja 1978. godine
 

Obrazovanje

 • 1992. - Klasična gimnazija, Zagreb, Republika Hrvatska
 • 1996. – Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji – Studia Croatica, multidisciplinarni studij hrvatske kulture (kroatologije) i filozofije
 • 2001. - Profesor hrvatske kulture i filozofije
 
Nagrade i priznanja: Stipendija u grupi A Ministarstva znanosti i tehnologije 


Profesionalna karijera

 • 2012. -danas, Vlada Republike Hrvatske, Ured za razminiranje
  • Sustavno prati aktivnosti i događanja vezano uz problematiku protuminskog djelovanja u zemlji i inozemstvu
  • U suradnji s resornim TDU (MVEP, MUP, MORH, HCR, CTRO itd.) prati verifikaciju mjera i obveza na području protuminskog djelovanja, odnosno onih koje je RH kao stranka humanitarno-sigurnosnih konvencija dužna provoditi
  • Surađuje s međunarodnim institucijama te krovnim domaćim i međunarodnim organizacijama civilnog društva (GICHD, ITF, ICBL, CMC, HRW, itd.) u provedbi obveza RH na području protuminskog djelovanja i primjene konvencija
  • Su-organizirao međunarodne radionice o humanitarno-sigurnosnim konvencijama (RACVIAC-Središte za sigurnosnu suradnju) te međunarodne simpozije i sajmove opreme "Protuminsko djelovanje” (HCR, CTRO)
  • Zamjenik predsjednice Organizacijskog odbora za pripremu Prve pregledne konferencije Konvencije o kazetnom streljivu
  • Promocija prijenosa znanja, tehnologija i kapaciteta hrvatskog sustava protuminskog djelovanja
  • Glavni koordinator i član međuresornoga Koordinacijskog tijela za pomoć osobama stradalima od MES-a i NUS-a u RH
 
 •  2011. -2012. MVEP, Uprava za multilateralne poslove, Odjel za međunarodnu sigurnost
  • Provodi, prati i koordinira međunarodne obveze na planu nadzora konvencionalnog naoružanja, razoružanja i trgovine konvencionalnim naoružanjem (voditelj izaslanstva RH u Wassenaarskom aranžmanu)
  • Član Povjerenstva za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
  • Regionalna suradnja u pitanjima međunarodne sigurnosti (član Subregionalne konzultacijske komisije u okviru Subregionalnog sporazuma o kontroli naoružanja Članka IV Daytonskog sporazuma te član RH izaslanstva u procesu regionalne razmjene informacija o izvoznoj kontroli naoružanja (SEESAC))
  • S RACVIAC-om – Središtem za sigurnosnu suradnju organizira međunarodne seminare i radionice s tematikom konvencionalnog oružja (mine; kazetno streljivo)
 
 • MVPEI, Uprava za multilateralne poslove, Odjel za humanitarno razminiranje
  • Priprema godišnjih izvješća o provedbi obveza iz humanitarno-sigurnosnih konvencija te mišljenja o međunarodnoj suradnji na području protuminskog djelovanja i o Nacionalnom programu protuminskog djelovanja RH
  • Surađivao s međunarodnim institucijama i nevladinim udrugama (GICHD, ITF, ICBL, CMC, HRW, itd.)
  • S RACVIAC-om (Središtem za sigurnosnu suradnju) organizacija međunarodnih radionica/seminara
  • Voditelj izaslanstva RH na 2. Sastanku država stranaka Konvencije o kazetnom streljivu (Bejrut, Libanon, 12.-16. rujna 2011.)
  • Zamjenik članice Savjeta Hrvatskog centra za razminiranje
  • Član međuresornoga Koordinacijskog tijela za provedbu programa pomoći žrtvama mina u RH
  • Suradnja s Grupacijom za humanitarno razminiranje RH s ciljem međunarodnog etabliranja humanitarnog razminiranja kao hrvatskoga izvoznog proizvoda
  
 • 2008-2009 Ured glasnogovornika MVPEI
  • Izrada priopćenja za domaću i stranu javnost o hrvatskoj vanjskoj politici i međunarodnom položaju RH Suradnja s domaćim i stranim novinarima koji prate vanjskopolitička zbivanja u RH
  • Izrada materijala za javne istupe, intervjue i druga medijska obraćanja ministra i drugih dužnosnika
  • Organizacija tiskovnih konferencija ministra i ostalih dužnosnika ministarstva
 
 • 2006. -2008. MVPEI, Uprava za hrvatske manjine, iseljeništvo i useljeništvo, Odjel za hrvatsko useljeništvo
  • Voditelj programa stipendiranja učenika i studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan RH
  • Glavni koordinator za uređivanje, pripremu i izradu tekstova i ostalih sadržaja internetske stranice Informacije za Hrvate izvan domovine
  • Urednik i lektor publikacije Informativna brošura za Hrvate izvan domovine
 
 • 2001.-2006. Ministarstvo za europske integracije (MEI), Uprava za informiranje i obrazovanje, Odjel za informiranje
  • Voditelj i suradnik na projektima informiranja o europskim integracijama (Europa u Hrvatskoj; EU Tramvaj; EUQUIZ; predstavljanje MEI na izložbi INFO; Europski tjedan i Dan Europe na Cvjetnom trgu; izložba plakata Europa 2020)
  • Autor i izvršni urednik publikacije Europa u Hrvatskoj – vodič kroz europske integracija na Internetu
  • Urednik internetske stranice Europa u Hrvatskoj
 
 •  1997.-2000. „Studentski list“ / „Studentski list - Revolt“
  • Urednik i novinar u vanjsko-političkoj i sveučilišnoj rubrici
​  

Dodatne edukacije

 • European Union Intensive Seminar for Southeast Europe, Blagoevgrad, 2002.
 • Upoznavanje s radom institucija EU (Strasbourg, 2003. i Bruxelles, 2004.)
 • Malta’s Experience with EU Accession, Malta, 2005.
 • CEI Dubrovnik Diplomatic Forum: Lifelong Learning And Diplomacy, Dubrovnik, 2007.
 • 9th Joint Seminar on European Integration Processes, Dubrovnik, 2007.
 • EU's Foreign and Security Agenda: the Balkans, the Black Sea Region and Beyond, Sandanski, 2008.
 • 10th Joint Seminar on European Integration Processes, Dubrovnik, 2008.
 • XII European Young Leaders Conference, Tbilisi, 2012. 


Strani jezici

 • aktivno: engleski jezik
 • pasivno: njemački i francuski jezik 
 

Vještine i druge sposobnosti 

 • 2003. položen Državni stručni ispit
 • 2006. završen Jednogodišnji stručni diplomatski studij, DA MVPEI
 • Poznavanje rada na računalu: MS Office paket, Adobe Photoshop, društvene mreže (Twitter)