Djelokrug

Ured za razminiranje osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske  (Narodne novine 21/12) kao tijelo Vlade za stručne, analitičke, savjetodavne, koordinacijske i druge poslove vezane uz protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj.

Kao takav, ured prati i rad, aktivnosti i djelovanje Hrvatskog centra za razminiranje.

Jedan od osnovnih ciljeva Ureda podizanje je svijesti stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava, kao i stvaranje pretpostavki za razvoj protuminskog sustava Republike Hrvatske.

Uz sudjelovanje u međuresornoj suradnji na području protuminskog djelovanja, Ured u suradnji s nadležnim tijelima sudjeluje u provedbi obaveza iz međunarodnih ugovora i konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenih vrsta konvencionalnih oružja koja imaju neprihvatljiv humanitarni učinak.

Promoviranje izvoza znanja, tehnologija i kapaciteta hrvatskoga protuminskog sustava jedna je od aktivnosti Ureda, uz suradnju s krovnim međunarodnim i nacionalnim nevladinim organizacijama na području pomoći i rehabilitacije osoba stradalih od minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Poslovi provedbe i praćenja projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja osnovni je zadatak Jedinice za sredstva fondova Europske unije ovog Ureda.