O Uredu

Ured za razminiranje stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Uredbom Vlade Republike Hrvatske („Narodne Novine“ 21/12).  

Istom Uredbom uređeno je da Uredom upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno provedenom javnom natječaju.
 

Vizija

Uspostavljanje i razvoj učinkovitog sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.
 

Misija

Uspostavljanje učinkovitog sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj uz praćenje rada, aktivnosti i djelovanja Hrvatskog centra za razminiranje, podizanje svijesti stanovništva o opasnosti od mina i drugih minskoeksplozivnih sredstava te koordinaciju aktivnosti vezanih uz psihocijalnu rehabilitaciju i reintegraciju osoba stradalih od minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava.