Etički kodeks državnih službenika

Etičkim kodeksom državnih službenika uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika utemeljena na Ustavu, ratificiranim i objavljenim međunarodnim ugovorima te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i međusobnim odnosima državnih službenika. Primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu prate povjerenici za etiku.

Povjerenici za etiku zaprimaju pritužbe službenika, građana i drugih osoba na neetičko i moguće koruptivno postupanje službenika, promoviraju etičko postupanje u međusobnim odnosima državnih službenika i etičko postupanje službenika prema građanima. 

Povjerenica za etiku Ureda za razminiranje je Nives Barilić, koja je dostupna uz broj telefona 01/6303-991 ili putem e-mail adrese nives.barilic@mine.vlada.hr

Tekst Etičkog kodeksa možete preuzeti ovdje