Kontakt

Ured za razminiranje
Mesnička 23, 10 000 Zagreb
Tel: 01 630 39 90
Fax: 01 630 39 96
E-mail: info@mine.vlada.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:30-16:30

O Uredu